Centrum Dawnych Technik Garncarskich już otwarte

Centrum Dawnych Technik Garncarskich już otwarte

We wtorek 24.10.2023 r. odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Dawnych Technik Garncarskich połączona z podpisaniem listu intencyjnego dotyczącego działalności CDTG. Wydarzenie, które odbyło się w sali bolesławieckiego ratusza zgromadziło wielu gości - przedstawicieli lokalnych władz, instytucji, zakładów, szkół i przedszkoli.

Gości powitał prezydent Bolesławca Piotr Roman, a uroczystość poprowadzili: Robert Rzepnicki (naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich) oraz Anna Bober-Tubaj (dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu). Zebranym zaprezentowano informacje dotyczące realizacji projektu oraz współpracy polsko-czeskiej w ramach cyklu projektów „Via Fabrilis”, realizowanych w latach 2010-2023.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji partnerskich funkcjonujących w ramach szlaku „Via Fabrilis”, w tym przedstawiciele Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku oraz partnera, z którym opracowano ideę szlaku Via Fabrilis – Muzeum Správy Krkonošského národního parku we Vrchlabí. Wśród gości znaleźli się również Krzysztof Czartoryski (koordynator regionalny ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, NID), Martin Kügler (zastępca dyrektora Schlesisches Museum zu Görlitz), przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, delegatura w Jeleniej Górze – Krzysztof Kurek i Izabela Epa oraz Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty. Na sali nie zabrakło również przedstawicieli lokalnych firm ceramicznych, bez których zaangażowania stworzenie CDTG nie byłoby możliwe. Brali oni udział zarówno w konsultowaniu powstawania części warsztatowo-laboratoryjnej centrum, jak również użyczyli lub darowali swoje wyroby w celu przygotowania prezentacji ceramiki bolesławieckiej. Podziękowania skierowano również do przedstawicieli pracowni designersko-architektonicznej TOYA DESIGN oraz Przedsiębiorstwa Budowlanego „SAWREM”, którzy opracowali koncepcję funkcjonalną centrum oraz zrealizowali prace modernizacyjno-budowlane.

Ważną częścią uroczystości było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego działalności CDTG przez sześciu sygnatariuszy: Piotra Romana (Prezydenta Miasta Bolesławiec), Tomasza Gabrysiaka (Starostę Bolesławieckiego), Renatę Paszko (dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. H. Sucharskiego), Grażynę Matczak (starszą Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu), Jarosława Rutynę (starszego Bolesławieckiego Bractwa Ceramicznego) oraz Annę Bober-Tubaj. Porozumienie stanowi wstęp do kooperacji w zakresie popularyzowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz kształcenia kolejnych pokoleń ceramików.

Na bolesławieckim rynku w tym czasie odbyły się pokazy i zabawy przygotowane przez wrocławską grupę animatorów. Działania te poprzedziły pokaz historycznej sztuki żonglerki chorągwiami z elementami tańca przygotowany przez członków Gwardii Gryfa: Sbandieratori Wrocław.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości zgromadzeni goście wyruszyli w korowodzie do CDTG z repliką Wielkiego Garnca mistrza Joppego z połowy XVIII w., która została przeniesiona na dziedziniec nowo powstałej instytucji, otwierając nową kartę historii tego niezwykłego miejsca. W salach CDTG odbyły się pokazy i warsztaty związane z rzemiosłem ceramicznym prowadzone przez artystów, dekoratorki ceramiki oraz muzealnych instruktorów. Miłośnicy ceramiki zwiedzali również wystawę prezentującą współczesne wzornictwo ceramiki bolesławieckiej oraz multimedialną prezentację kilkudziesięciu instytucji należących do szlaku rzemiosł Via Fabrilis.

Centrum Dawnych Technik Garncarskich powstało w ramach realizacji projektu „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Projekt ten realizowany jest od 2020 r. przez Gminę Miejską Bolesławiec we współpracy z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Gminę Miejską Kłodzko we współpracy z Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku oraz Miasto Jaroměř we współpracy z Městském muzeum v Jaroměři.

Zwiedzanie CDTG i udział w warsztatach do końca listopada są bezpłatne!

Muzealnicy zapraszają do Centrum Dawnych Technik Garncarskich przy ul. Kutuzowa 14 w tygodniu w godzinach 10:00-16:00, a także na otwarty weekend 28.10 i 29.10.2023 r. w godz. 10:00-16:00. Zwiedzanie CDTG i udział w warsztatach do końca listopada są bezpłatne!
W historycznej części budynku przygotowano przestrzeń wystawienniczą, która w efektowny sposób prezentuje współczesne wzornictwo ceramiki z 34 zakładów ceramicznych, działających na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego. W jednej z sal powstała również multimedialna wystawa, prezentująca kilkadziesiąt instytucji należących do szlaku rzemiosł Via Fabrilis. Organizatorzy CDTG nie zapomnieli o najmłodszych zwiedzających, dla których przygotowano specjalne miejsca przyjazne dla dzieci.
Atrakcją jest możliwość zwiedzenia zabytkowego pieca z przełomu XIX i XX w., który został przeniesiony z przedwojennego zakładu działającego niegdyś przy ul. Widok na dziedziniec CDTG. We wnętrzu budynku CDTG zlokalizowano również pomieszczenia pracowni ceramicznej, w których pracownicy Muzeum Ceramiki prowadzić będą otwarte warsztaty ceramiczne oraz pokazy prezentacji procesu technologicznego.

(info: Muzeum Ceramiki)