Prace na ulicy Gdańskiej w Bolesławcu

Prace na ulicy Gdańskiej w Bolesławcu

arząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że od dnia 14.03.2023r. planowane jest frezowanie nawierzchni ul. Gdańskiej oraz roboty związane z układaniem warstw bitumicznych w związku z czym nie będzie możliwości parkowania pojazdów przy remontowanym odcinku ul. Gdańskiej. Zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu oraz poszczególne odcinki zostaną wyłączane z ruchu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o stosowanie się do oznakowania tymczasowego lub o wybieranie innych dróg alternatywnych np. Warszawska, Kwiatowa.

 (info: Powiat Bolesławiecki)