Co dalej z S3 ?

Co dalej z S3 ?

W domu kultury w Lubawce spotkała się polsko-czeska grupa robocza ds. transportu. Tematem rozmów były postępy w budowie drogi S3/D11. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Martin Červíček - Wicehetman Kraju Kralovohradeckiego, Tymoteusz Myrda - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawiciele gmin z Polski i Czech, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, GDDKiA i lokalni samorządowcy.

Głównym tematem rozmów był potencjał trasy S3 w kontekście potrzeb mieszkańców regionu. - Budowa D11 jest kluczową inwestycją budowlaną i komunikacyjną dla Kraju Kralowohradeckiego. Kraj nie tylko wspiera to przedsięwzięcie, ale też w nim uczestniczy – podkreślał Martin Červíček, Wicehetman Kraju Kralowohradeckiego oraz Senator Republiki Czeskiej. – Staramy się, aby budowa D11 była spójna z przebiegiem trasy S3. Ta inwestycja jest naprawdę kluczowa dla nas i zrobimy wszystko, aby było przygotowane połączenie ze stroną polską – dodał.

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”, realizowanego przez EUWT NOVUM Z O.O. Obecnie realizowany jest odcinek drogi S3 od Bolkowa do granicy. Droga mieści się w ramach CETC. Dofinansowanie z UE dla tego projektu wynosi ponad 1,8 mld zł (odcinek od Legnicy do granicy państwa), a całkowita wartość zadania przekracza 2,2 mld złotych. Bolków-Lubawka to odcinek o długości 31,4 km. To duże przedsięwzięcie techniczne, obejmujące zaprojektowanie i wykonanie drogi wraz z tunelami. Będą to dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, przewidziano także miejsce do lądowania helikopterów ratunkowych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zaplanowano 8 wyjść ewakuacyjnych co 250 metrów oraz 1 przejazd awaryjny dla pojazdów w środku obu naw. Do stworzenia tunelu wykorzystana zostanie nowa austriacka metoda budowania tuneli. Będzie to najdłuższy tunel w Polsce wykonywany tą metodą, drążony w skale.

 

- Wierzę, że nasze działania mają realną podstawę i jest szansa na dobudowanie D11 jak najszybciej. Poważnym problemem jest coraz większe natężenie ruchu drogowego oraz coraz więcej pojazdów o dużym tonażu, dlatego budowa drogi D11/S3 jest kluczowa – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Obecnie po stronie czeskiej skończony jest odcinek z Pragi do Hradca Kralove, a budowany jest odcinek o długości 22 km z Hradca Kralove do Jaromierza. Kolejnym etapem będzie połączenie Jaromierza z granicą państwa. Obwodnica Jaromierza będzie połączona z drogą D11. Strona czeska stara się doprowadzić do rozpoczęcia prac w 2023 lub 2024 roku, a do ukończenia budowy odcinka do granicy w 2027 lub 2028. Natomiast do budowy obwodnicy Nachodu strona czeska przygotowuje dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.
(info: UM WD)