"Patatajka" będzie wyremontowana

"Patatajka" będzie wyremontowana

 Umowa o wartości ponad 250 mln zł została podpisana z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA oraz MIRBUD.

Zadaniem wykonawcy będzie realizacja robót budowlanych na południowej jezdni obecnej DK18, budowa węzła autostradowego Żary, wraz z przebudową elementów istniejącego węzła oraz budowa obiektów inżynierskich. W ramach zadania powstaną trzy wiadukty, trzy przejścia dla zwierząt nad autostradą, most oraz przejście pod autostradą.

DK18 na odcinku Olszyna - Golnice o długości 70 km zostanie dostosowana do standardów drogi o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18, pierwszy to budowa jezdni północnej, która jest w użytkowaniu od 2006 r.

Inwestycja została podzielona na 4 odcinki realizacyjne:

-od granicy państwa do km 11,86 - przetarg w toku od września 2019 r. ,
-od km 11,86 do km 33,76 - umowa podpisana 14 listopada 2019 r.,
-od km 33,76 - granica województwa lubuskiego i dolnośląskiego - planowane rozpoczęcie przetargu w 2020 r.,
-granica województwa lubuskiego i dolnośląskiego - węzeł Golnice - planowane rozpoczęcie przetargu w 2020 r.

Droga krajowa nr 18 łączy autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Na terytorium Polski jest częścią transeuropejskiego korytarza drogowego E36/40, który łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem.

(info: ministerstwo infrastruktury)