Bóg błogosławił, ziemia plon wydała

Bóg błogosławił, ziemia plon wydała

W sobotę (24 sierpnia) w Osiecznicy odbyły się dożynki gminne. Radość z dorocznego święta plonów przyćmiła potężna susza, która zniszczyła dużą część plonów, a gospodarzy pozbawiła dochodów. Straty są szacowane, a rolnicy – dzięki którym mamy chleb nasz powszedni i coś do chleba - nie poddają się łatwo. To twardzi ludzie, nawykli do ciężkiej pracy i niepewnych jej efektów.

Nauczeni doświadczeniem wiedzą, że efekty trudu w pocie czoła zależą nie tylko od włożonego w pracę wysiłku. Czasami siły natury okazują się bezwzględne.
O to, aby kolejny rok był lepszy – a praca przyniosła plon obfity – rolnicy modlili się przed dożynkową zabawą. Proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Osiecznicy, ks. Artur Kaproń w homilii przypomniał, że w Ewangelii zapisane jest, że to sam Pan Bóg nakazał cieszyć się i świętować po zebraniu plonów. I tak też się stało.
(info: Starostwo Powiatowe)