Rywalizacja o miano „Mistrza ognia artylerii”

Rywalizacja o miano „Mistrza ognia artylerii”

24 czerwca br. na zbiórce 23 pułku artylerii podsumowano tegoroczną rywalizację o miano Mistrza ognia artylerii na szczeblu pułku.
Do konkursu przeprowadzonego w minionym tygodniu przystąpiła kadra artyleryjska sztabu i pododdziałów 23pa. Przeprowadzono go w dwóch etapach – teoretycznym i praktycznym. W pierwszym etapie sprawdzono wiedzę artylerzystów z zakresu strzelania i kierowania ogniem, pracy bojowej na sprzęcie, geodezji oraz znajomości zasad bhp. Celem drugiego etapu był sprawdzian umiejętności praktycznych tj. wykonywania ogniowych zadań artyleryjskich oraz realizacja zadań dowiązania geodezyjnego. Po rozwiązaniu zadań w testach pisemnych, na fotostrzelnicy artyleryjskiej uczestnicy konkursu wykonywali zadania indywidualne. W tym etapie oceniono dokładność wykonania zadania ogniowego, czas oraz liczbę błędów instrukcyjnych popełnionych w trakcie wykonywania zadania ogniowego.


Tegoroczny tytuł „Mistrza ognia artylerii 23pa” wywalczył ppor. Paweł Fiutak, natomiast tytuł wicemistrza przypadł w udziale por. Piotrowi Jastrowiczowi. Obydwaj będą reprezentowali jednostkę w kolejnym etapie na szczeblu dywizji. Zwycięzcy otrzymali listy gratulacyjne, a mistrz puchar przechodni.
Podczas zbiórki uhonorowano również zwycięzców konkursu mistrza taktyki, który zwyciężył kpt. Daniel Kryjak oraz mistrza metodyki, który przypadł w udziale ppor. Arturowi Augustowi. Gratulujemy.

(info: 23 ŚPA)