Przedszkolne przygody w świecie matematyki

Przedszkolne przygody w świecie matematyki

W Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 realizowany jest projekt "Przedszkolne przygody w świecie matematyki". Jego realizacja jest możliwa dzięki wygraniu konkursu "Rosnę z matematyką", którego operatorem jest fundacja mBanku - Dobra Sieć. Dzięki zdobytemu grantowi w naszej placówce organizowane są różnorodne zajęcia dla dzieci i społeczności lokalnej - rodziców/ rodzin naszych wychowanków, seniorów z Domu Dziennego Pobytu Senior +, takie jak warsztaty kulinarne, zajęcia o tematyce „Matematyka ukryta w bajkach”. Wyposażyliśmy nasze kąciki gier o kolejne pozycje, a kąciki matematyczne wzbogacone zostały o takie pomoce dydaktyczne, jak liczydła, miarki, kostki, wagi. Odbyły się także konkursy z nagrodami, które także zostały ufundowane w ramach otrzymanej dotacji.


Celem naszego projektu jest:
• rozwijanie kompetencji matematycznych wśród dzieci objętych edukacją przedszkolną i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie;
• promowanie postrzegania matematyki jako dziedziny obecnej w życiu codziennym, wraz z jej praktycznym zastosowaniem;
• popularyzacja metod nauczania matematyki, opartych na:
– praktycznym zastosowaniu matematyki,
– bezpośrednim zaangażowaniu dzieci,
– wykorzystaniu metod pracy w grupie i aktywności ruchowej;
• włączenie rodziców i innych osób z najbliższego otoczenia dzieci w rozwijanie ich kompetencji matematycznych poprzez:
– dzielenie się wiedzą na temat angażujących metod nauczania matematyki dzieci objętych edukacją przedszkolną,
– zachęcanie do aktywnego wspierania rozwoju kompetencji matematycznych u najmłodszych,
– promocję adekwatnych do wieku gier i zabaw wspierających edukację matematyczną;
• promocja dobrych praktyk edukacji matematycznej wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego
W środę, 22.05.2024r., odbyły się kolejne zajęcia u Mróweczek w ramach projektu "Przedszkolne przygody w świecie matematyki".
Tym razem zaprosiliśmy rodziców do wspólnej zabawy z botami. Dzięki otrzymanej dotacji, nasza placówka wzbogaciła się o kolejnego bota - myszkę.
Na spotkaniu tworzyliśmy kody, by poprowadzić boty - pszczółkę i myszkę do celu. Zadanie okazało się wymagające - wciąż ćwiczymy rozumienie, że skręt botem nie oznacza jego przesuwania się. Doszliśmy także do wniosku, że kod może być przez to błędnie odczytany. Naprzemiennie, raz dzieci, raz rodzice - tworzyliśmy dla siebie kody i próbowaliśmy zaprogramować nasze boty.
(info: MPP1)