Najciekawszy ogródek przedszkolny

Najciekawszy ogródek przedszkolny

W Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1, 11 kwietnia odbyło się podsumowanie międzyprzedszkolnego konkursu przyrodniczego na najpiękniejszy i najciekawszy ogródek przedszkolny pt. ,,W ziołowym ogródku”. Zadanie konkursowe polegało na założeniu przez dzieci i zaprezentowaniu w swoich salach miniogródków ziołowo-warzywnych. Dzieci musiały samodzielnie wybrać, zasiać, zasadzić, pielęgnować rośliny oraz obserwować ich wzrost. To pozwoliło przybliżyć im świat przyrody, poznać naturalny cykl wzrostu roślin, kształtować postawę poszanowania przyrody oraz czerpania radości z obcowania z nią.

Celem konkursu było również kształtowanie u dzieci takich wartości jak samodzielność, odpowiedzialność, zaradność,systematyczność, wiara w swoje możliwości. Projekt skierowany był do wszystkich miejskich przedszkoli publicznych na terenie miasta. W konkursie brano pod uwagę ogólne wrażenia estetyczne, funkcjonalność, układ kompozycji i dobór roślin. Prace zostały uwiecznione na fotorelacji, która została zaprezentowana na dużym ekranie. Zakładanie ogródka trwa dłuższy czas, wymaga odpowiedzialności, systematyczności i konsekwencji. Dzieci ze wszystkich przedszkoli poradziły sobie świetnie z tym zadaniem, dlatego też wszystkie placówki uzyskały I miejsce za swoją pracę i otrzymały w nagrodę narzędzia ogrodnicze oraz piękne rośliny do posadzenia w ogrodzie przedszkolnym . Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Podczas rozstrzygnięcia konkursu gościliśmy dzieci i nauczycieli z 7 miejskich przedszkoli publicznych, Piotra Romana - Prezydenta Miasta Bolesławiec, Sergiusza Rzatkiewę – zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolesławiec, Łukasza Jaźwca – przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz dyrektorki miejskich przedszkoli publicznych. Sponsorami nagród w konkursie było Nadleśnictwo Bolesławiec, sklep Brico Marche – oddział Bolesławiec oraz sklep Mrówka Bolesławiec. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za ich wkład w przeprowadzenie naszego konkursu.
Mamy nadzieję, że obserwowanie rosnących roślin przyniosło przedszkolakom wiele radości, rozbudziło ich pasje do poznawania i zgłębiania świata przyrody poprzez bezpośrednie doświadczenie i eksperymenty w kontakcie z naturą. Wierzymy w to, że działania te poszerzą wiedzę przyrodniczą i ekologiczną przedszkolaków oraz dostarczą motywacji do dalszych aktywności w zgodzie z naturą oraz uświadomią potrzebę jej szanowania.
(info MPP nr 1)