Niebieski pokaz mody w Szkole Specjalnej

Niebieski pokaz mody w Szkole Specjalnej

W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu odbył się niezwykły Niebieski pokaz mody, zorganizowany w ramach inauguracji Tygodnia z Autyzmem.

Jednym z ważnych momentów podczas tego wyjątkowego show było uczczenie pani Marianny Urban, która była wieloletnim nauczycielem tej placówki. Pani Marianna została uhonorowana pośmiertnie medalem Komisji Edukacji Narodowej – polskim odznaczeniem resortowym przyznawanym za wybitne zasługi dla oświaty i wychowania. Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak złożył na ręce męża pani Marianny medal wraz z gratulacjami.

Wydarzenie nie tylko przyciągnęło uwagę całej społeczności szkolnej, ale także podkreśliło wagę świadomości i akceptacji wobec osób z autyzmem. Niebieski pokaz mody był pięknym symbolem solidarności i wsparcia dla wszystkich osób dotkniętych tym spektrum zaburzeń.

(info: Powiat Bolesławiecki)