Jestem Polakiem, znam historię

Jestem Polakiem, znam historię

Okres poprzedzający obchody odzyskania przez Polskę niepodległości upłynął przedszkolakom z Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 pod hasłem poznawania nie tylko święta obchodzonego 11 listopada, ale także na poznawaniu historii Polski i miasta w Bolesławiec. Dzieci wraz z nauczycielami realizowały projekt edukacyjny „Jestem Polakiem, znam historię”, którego głównym celem było przekazanie przedszkolakom wiedzy, w dostosowany do ich wieku i możliwości sposób. Od 6 listopada rozpoczęły się przedsięwzięcia związane z poznawaniem miasta w którym żyjemy, jego historii, zabytków. Wszystkie działania były wzbogacone zastosowaniem nowoczesnych, aktywizujących metod i obejmowały prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne oraz działania plastyczne związane z miastem Bolesławiec. Dzieci  poznały podczas zajęć prowadzonych w placówce własne miasto i nauczyły się nawet śpiewać piosenkę „Bolesławiec moje miasto”. Następnie można było już przejść do przybliżenia dzieciom historii naszego kraju, symboli narodowych, legend związanych z powstaniem Polski. Dzieci wykonywały kotyliony, flagi, symbole narodowe. Pilnie uczyły się piosenek patriotycznych, tańców i wierszy związanych z tematyka patriotyczną. Ciekawym wydarzeniem, które urozmaiciło projekt, było spotkanie z muzealnikiem Panem Michałem Czerniawskim. Podczas tych niezwykle ciekawych zajęć dzieci miały okazje przenieść się w czasie. Pan Michał przybliżył dzieciom cztery ważne wydarzenia z historii Polski. Były to:
1. Pierwszy uniwersytet i wielka uczta u Wierzynka (1364)
2. Wisła – dawna autostrada (1467)
3. Pierwsza rocznica konstytucji – bal (1792)
4. Zaślubiny Polski z morzem (1920)

Wiedza, chociaż wydawałoby się skomplikowana, dla tak małych odbiorców została przekazana w dostosowany do wieku sposób i dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawach przygotowanych przez muzealnika, a przy okazji dowiadywały się o wielu istotnych dla naszego kraju wydarzeniach. Zakończenie i uroczyste podsumowanie projektu nastąpiło w przeddzień obchodów odzyskania niepodległości. W przedszkolu 10 listopada pojawili się zaproszeni goście: harcmistrz Zdzisław Abramowicz, harcmistrz Krzysztof Chrościak oraz podharcmistrz Piotr Przybylski, którzy z zaangażowaniem przygotowali dla dzieci, krótki wykład historyczny oraz umożliwili dzieciom obejrzenie ciekawych eksponatów, z czego największe zainteresowanie wzbudziła przyniesiona przez panów szabla. Każda z grup zaprezentowała gościom przygotowywany przez cały tydzień program artystyczny. Nie zabrakło tańców (polonez, szot), wierszy a także piosenek patriotycznych. O godzinie 11.11 przedszkolaki wraz zaproszonymi gośćmi odśpiewali uroczyście hymn włączając się do organizowanej corocznie akcji „Szkoła do hymnu.”. Projekt zdecydowanie wzbogacił wiedzę dzieci na temat własnej ojczyzny, ale był także czasem ciekawych, inspirujących spotkań i świetnej zabawy.

 (info: MPP 3)