Konferencję Regionalną

Konferencję Regionalną

Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak i Sylwia Brońska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu mają zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Regionalną podsumowującą pilotaż projektu innowacyjno- wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej, która odbędzie się 14.11.2023 r. w Teatrze Starym w Bolesławcu.

Powiat Bolesławiecki wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bolesławcu biorą udział w „Projekcie innowacyjno-wdrożeniowym w zakresie oceny funkcjonalnej”, polegającym na badaniu oraz opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie, międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF.

Program konferencji:

9.30 – Rejestracja, powitanie gości

9.40 – 10.00 – Otwarcie konferencji
„Planowane i realizowane działania podejmowane przez MEiN w kontekście modelu wsparcia międzysektorowego”
Jan Kosiński-Gortych radca ministra w Ministerstwie Edukacji i Nauki;

10.05 – 10.25 – „Budowanie lokalnej sieci wsparcia dziecka, ucznia i rodziny z wykorzystaniem zasobów międzysektorowych”
dr hab. prof. Beata Jachimczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

10.30 – 10.50 -„Rozpoznawanie potrzeb uczniów i wsparcie w środowisku szkolnym”
dr hab. prof. Ewa Domagała-Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

10.55 – 11.15 – „Doświadczenia z wdrażania modelu w Powiecie Bolesławieckim”
psycholog Ewa Alf, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bolesławcu;

11.15 – 11.30 – „Doświadczenia z wdrażania modelu w Powiecie Bolesławieckim”
pedagog Anna Rembacz-Burniak, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bolesławcu;

11.30 – 11.50 – „Wczesne wspomaganie rozwoju w działaniach projektowych”
dr Radosław Piotrowicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;

11.50 – 12.10 – „Diagnoza funkcjonalna w praktyce psychologa”
psycholog Aleksandra Lejczak, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bolesławcu;

12.10 – 12.30 – „Korzyści płynące z nowego modelu wsparcia w pracy z dziećmi i młodzieżą”
lekarz psychiatra Mateusz Baczyński,

12.30 – 12.50 – „Potrzeba wsparcia środowiska w procesie terapeutycznym”
psycholog, psychoterapeuta – Natalia Kołcio;

13.00 Zakończenie konferencji. Poczęstunek.

(info: Powiat Bolesławiecki)