Przebudowa autostrady A18 dobiegła końca

Przebudowa autostrady A18 dobiegła końca

Zakończyły się prace związane z przebudową do standardu autostradowego jezdni południowej DK18 na całym odcinku, od granicy państwa z Niemcami do węzła Golnice. 13 października 2023 r. udostępniono do ruchu ostatni, ponad 20-kilometrowy odcinek tej trasy od węzła Golnice do granicy województw dolnośląskiego i lubuskiego. To oznacza, że kierowcy mogą już korzystać z całej, dwujezdniowej autostrady A18 o długości 70 km.

Udostępnienie drogi do ruchu w całym zakresie tj. w przekroju 2 + 2 na odcinku od granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice, wieńczy II etap budowy autostrady A18. Jego celem było dostosowanie starej i zdegradowanej jezdni południowej do parametrów autostradowych. Pierwszym etapem była budowa jezdni północnej DK18 o parametrach autostradowych, w kierunku granicy państwa w Olszynie, w latach 2004-2007.

- Można jechać! Kierowcy otrzymali kolejną pełną autostradę. Zakończyliśmy niechlubny rozdział w historii polskiego drogownictwa i przebudowaliśmy południową jezdnię autostrady A18, która powstała w latach 30. ubiegłego wieku. Zwiększył się poziom bezpieczeństwa i komfortu podróżowania - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Granica województw – Golnice
Ponad 20-kilometrowy odcinek w całości zlokalizowany jest na obszarze województwa dolnośląskiego. Swój początek ma bowiem na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego, a koniec na węźle Golnice. Umowa na realizację tego odcinka w systemie tradycyjnym - Buduj została podpisana 27 stycznia 2021 r. z konsorcjum firm KOBYLARNIA, MIRBUD i BUDPOL. Koszt robót to 260 mln zł.

Co zostało zrobione
Poza podstawowym zakresem prac polegających na wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni i dostosowaniu nośności drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś, wybudowane zostały nowe obiekty, a wiele istniejących zostało przebudowanych. Na węźle Luboszów przebudowie uległa część południowa wraz z pasami włączenia i wyłączenia, łącznicami i skrzyżowaniem typu rondo na połączeniu z drogą powiatową. Na węźle Golnice przebudowa objęła oświetlenie, odwodnienie, a także fragment drogi wojewódzkiej nr 297. Powstało dziewięć nowych obiektów mostowych: 

pięć górnych przejść dla dużych zwierząt - cztery o konstrukcji żelbetowego łuku złożonego z prefabrykowanych belek korytkowych i jeden z blachy falistej. Ten ostatni, z szerokością w świetle ponad 70 m, jest jednocześnie najszerszym z ekoduktów;
dwa wiadukty w ciągu autostrady i jeden nad drogą,
most w ciągu autostrady nad rzeką Kwisa. 
Wybudowane zostały elementy nowej oraz przebudowane istniejącej, kolidującej infrastruktury teletechnicznej. Powstały również drogi serwisowe i wewnętrzne, dojazdy do zbiorników i urządzeń podczyszczających, a także zjazdy i przejazdy awaryjne. Droga wyposażona została w niezbędne elementy bezpieczeństwa ruchu, urządzenia ochrony środowiska oraz zieleń.


(info: GDDKiA)