Powstaje Centrum Dawnych Technik Garncarskich

Powstaje Centrum Dawnych Technik Garncarskich

W Bolesławcu trwają prace przy adaptacji budynku Muzeum Ceramiki na Centrum Dawnych Technik Garncarskich. Inwestycji realizowana jest w ramach zadania Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis".
W związku z realizacją projektu “Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”, dofinansowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, budynek Działu Historii Miasta przy ul. Kutuzowa zmieni swoją funkcję i stanie się interdyscyplinarnym centrum dawnych technik garncarskich.


Na posesji obiektu swoją bezpieczną przystań znajdzie najstarszy zachowany bolesławiecki piec do wypału ceramiki. Na ukończeniu są już prace mające na celu złożenie pieca ceglanego, który został przeniesiony wraz z kominem i kanałem dymowym z ul. Widok. Wewnątrz budynku prowadzone są prace adaptacyjne, które pozwolą na prowadzenie warsztatów. W specjalnie zaprojektowanych do tego celu wnętrzach będzie można poznawać rzemiosło ceramiczne w oryginalny i multimedialny sposób.
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM z Wrocławia. Koszty wynoszą 5 987 000 zł. Zadanie dofinansowane w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” w wysokości 85%, w kwocie nie większej niż 940 000 euro. Inwestorem jest Gmina Miejska Bolesławiec.

W ramach projektu Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis” zaplanowano powstanie trzech nowych centrów popularyzujących tematykę dawnych rzemiosł na istniejącym szlaku turystycznym „Via Fabrilis” łączącym polskie i czeskie ośrodki. W powstałych centrach organizowane będą warsztaty i wystawy, które przyczynią się do integracji grup docelowych po obu stronach granicy. Partnerzy projektu Gmina Miejska Bolesławiec we współpracy z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Gmina Miejska Kłodzko we współpracy z Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, Miasto Jaroměř we współpracy z Městské muzeum v Jaroměři

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
(info: UM Bolesławiec)