Zdolny Matematyk – Szczęśliwy Przedszkolak

Zdolny Matematyk – Szczęśliwy Przedszkolak

W Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2 w Bolesławcu odbyła się Międzyprzedszkolna Olimpiada Matematyczna pod hasłem „Wiosenna matematyka” dla dzieci w wieku 6 lat, której organizatorem był Prezydent Miasta Bolesławiec Pan Piotr Roman i Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 w Bolesławcu.


Nauczycielki z MPP nr 2 Pani Barbara Frąszczak i Maria Zawrotniak napisały projekt pt. „Wiosenna matematyka”, który był realizowany we wszystkich miejskich przedszkolach. Ewaluacją tego projektu było przeprowadzenie Międzyprzedszkolnej Olimpiady Matematycznej. Celem olimpiady było sprawdzenie kompetencji matematycznych dzieci sześcioletnich poprzez rozwiązywanie zadań quizowych i graficznych, kształtowanie logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, kształtowanie odporności emocjonalnej do pokonywania trudności, wzmacnianie wiary w swoje możliwości, wzbogacanie doświadczeń w relacjach z innymi, wdrażanie do rozumienia komunikatów, instrukcji i poleceń. Na olimpiadę przybyli zaproszeni goście : I Z- ca Prezydenta Miasta Bolesławiec Pani Renata Szewczyk, Pan Arkadiusz Sudoł Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolesławiec, Panie dyrektorki Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu oraz trzyosobowe drużyny dzieci 6 -cio letnich ze wszystkich Miejskich Przedszkoli Publicznych wraz z nauczycielkami. Dzieci w pełnym skupieniu i zaangażowaniu rozwiązywały i wykonywały zadania matematyczne. Zawodnicy jako drużyna wspaniale współpracowali ze sobą, dzielili się zadaniami gromadząc punkty dla swojego przedszkola. Poprawność wykonanych zadań rzetelnie oceniała trzyosobowa Komisja. Wszystkie drużyny poradziły sobie doskonale z zadaniami i zajęły I miejsca. Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy i puchary, a dzieci dyplomy za udział i małe upominki. Po wyczerpującej pracy z przyjemnością wszyscy uczestnicy olimpiady wzięli udział w zabawie przy muzyce. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a w szkole po wakacjach, życzymy samych sukcesów i najlepszych ocen z matematyki.

(info: MPP nr2)