Dynamic Front–23   – współdziałanie artylerzystów

Dynamic Front–23 – współdziałanie artylerzystów

Każdy dzień trwającego w Grafenwöhr ćwiczenia DYNAMIC FRONT–23 dostarcza nowych doświadczeń w zakresie wykorzystywania nowoczesnych systemów kierowania ogniem w walce w środowisku międzynarodowym.
Międzynarodowy skład ćwiczących dowództw i grup operacyjnych umożliwia zgrywanie procedur, systemów kierowania ogniem i wymianę doświadczeń w różnych obszarach współdziałania artylerii podczas prowadzenia działań operacyjno - taktycznych. Dzielenie się doświadczeniem i wypracowanymi procedurami przez artylerzystów różnych krajów pozwala dostosować i usprawnić proces kierowania ogniem tak, aby skrócić czas reakcji ogniowej i zoptymalizować wymianę informacji między ćwiczącymi dowództwami a pododdziałami realizującymi zadania ogniowe.
(info: mjr Remigiusz Kwieciński/23PA)