Niezawodnie Niestrudzeni

Niezawodnie Niestrudzeni

Każdego roku w innym mieście, odbywa się organizowana przez Związek Harcerstwa Polskiego - Gala Dolnośląskiego Plebiscytu Instruktorskiego NIESTRUDZENI. W tym roku (11.03.) wypadło na Bolesławiec.
W Teatrze Starym gościliśmy przedstawicieli drużyn z całego Dolnego Śląska. Wśród nich byli najlepsi, nagrodzeni przez naczelne władze ZHP, władze państwowe, wojewódzkie, powiatowe, miejskie… Nagrodzeni m.in. za ciężką i odpowiedzialną pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, szkolenie instruktorów, specjalizację w harcerskich sprawnościach.
Wśród nagrodzonych znaleźli się – a jakże - druhowie z bolesławieckiego hufca im. Szarych Szeregów: pwd. Jan Rataj w kategorii ,,Drużynowy drużyny starszoharcerskiej", pwd. Zuzanna Gęsikowska w kategorii ,,Drużynowa drużyny wielopoziomowej”, phm. Barbara Fecyk w kategorii ,,Komendantka szczepu". Czuwaj!
(info: MDK)