Rozpocznie się remont ul. Zabobrze  od Hanoi

Rozpocznie się remont ul. Zabobrze od Hanoi

Urząd Miasta w Bolesławcu przekazał plac budowy w celu wykonania remontu drogi - łącznik pomiędzy ul. Zabobrze a ul. Fieldorfa Nila - DK94. Zadanie obejmuje przebudową zjazdu na drogę krajową nr 94 w ramach zadania „Remont ul. Zabobrze od Hanoi”. Inwestycja polega na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej, wykonaniu ścieku przykrawężnikowego od strony zachodniej oraz ustawieniu krawężnika najazdowego na zjazdach na posesje. W ramach prac zaplanowano również regulację wysokościową nawierzchni istniejących zjazdów na posesje oraz regulację zaworów, włazów i pokryw studni teletechnicznych. Wartość zadania wynosi 345 083 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca k. Lubania. Prace potrwają do końca czerwca 2023 r.

 (info: UM B-c)