Zawody sportowo – pożarnicze Gminy Nowogrodziec

Zawody sportowo – pożarnicze Gminy Nowogrodziec

Dnia 17 września 2022 roku na boisku bocznym w Nowogrodźcu odbyły się zawody sportowo - pożarnicze Gminy Nowogrodziec. Pomimo deszczowej pogody w wydarzeniu wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy i goście Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Rozpoczęcie wydarzenia sportowego zostało poprzedzone złożeniem meldunku Komendanta Miejsko Gminnego OSP Rafała Fajkowskiego o gotowości jednostek OSP Gminy i Miasta Nowogrodziec do rozpoczęcia zawodów pożarniczych. Meldunek przyjął Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bolesławcu Krzysztof Boluk.

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Nowogrodźcu Eugeniusz Pańków serdecznie powitał licznie zgromadzonych na boisku uczestników wydarzenia: Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bolesławcu Krzysztofa Boluk, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu bryg. Andrzeja Śliwowskiego, członków Komisji Sędziowskiej na czele z Przewodniczącym mł. bryg. Robertem Miszkiewiczem, przedstawicieli drużyn seniorów z OSP Czerna, Gierałtów, Gościszów, Nowogrodziec, Nowogrodziec Osiedle, Zebrzydowa oraz członków MDP, kibiców, sympatyków pożarnictwa ochotniczego, mieszkańców i gości naszej Gminy.

W zawodach do rywalizacji przystąpiły Ochotnicze Straże Pożarne Gminy i Miasta Nowogrodziec: OSP Nowogrodziec, OSP Czerna, OSP Gierałtów, OSP Zebrzydowa, OSP Nowogrodziec Osiedle, OSP Gościszów. Oprócz pożarniczej rywalizacji drużyn OSP, w zawodach uczestniczyły Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z OSP Gierałtów (10-14 lat) i OSP Nowogrodziec (10 – 14 lat), jak również MDP Gierałtów (8 – 10 lat) – poza konkursem. Nad rywalizacją zawodów pożarniczych czuwała Komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu bryg. Andrzeja Śliwowskiego.

Drużyny męskie OSP rywalizowały w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenia bojowe.

Podium zawodów dla męskich drużyn pożarniczych ukształtowało się następująco:

I miejsce - OSP Nowogrodziec

II miejsce - OSP Gierałtów

III miejsce OSP - Nowogrodziec Osiedle

Dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych:

I miejsce - MDP Nowogrodziec

II miejsce - MDP Gierałtów

W zawodach łącznie wzięły udział sześć jednostek OSP z terenu Gminy Nowogrodziec i dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, tj. MDP Nowogrodziec i MDP Gierałtów. Organizatorem był Urząd Miejski w Nowogrodźcu, Oddział Miejsko – Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowogrodźcu, a także poszczególne OSP z terenu Gminy Nowogrodziec.

Puchary i nagrody dla uczestników zawodów wręczał Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich. Cykliczne zawody sportowo – pożarnicze Gminy Nowogrodziec służą popularyzacji sportu pożarniczego, rywalizacji i doskonaleniu umiejętności bojowych OSP.

Po zawodach sportowo - pożarniczych Gminy Nowogrodziec nastąpiło uroczyste przekazanie nowego wozu pożarniczego dla OSP Nowogrodziec. Wóz strażacki został poświęcony przez Dziekana Dekanatu Nowogrodziec Księdza Krzysztofa Słabickiego. Pani Lucyna Klusik, Kierownik PT Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lubaniu, przekazała dla OSP w Nowogrodźcu specjalną torbę ratownictwa przedmedycznego.

Zakup pojazdu umożliwiły dotacje przekazane przez Gminę Nowogrodziec w wysokości 460 000 złotych i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 437 000 złotych oraz środki własne OSP Nowogrodziec. Nowoczesny samochód ratowniczo - gaśniczy posiada szereg cech funkcjonalno – technicznych, które spełnią oczekiwania naszych Strażaków w zakresie bezpieczeństwa i komfortu pracy.

W swoim przemówieniu Burmistrz Robert Relich podziękował wszystkim Strażakom za niesienie pomocy społeczności lokalnej, za wysoką skuteczność działania, za trud i ofiarność.

„Dziękuję naszym dzielnym, niezawodnym Strażakom za bohaterstwo, czujność, gotowość i odwagę! Dziękuję za wielkie poświęcenie, ofiarną pracę i profesjonalizm!” – Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca.

(info: Gmina Nowogrodziec)