Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Bolesławcu

Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Bolesławcu

16 września 2022 r., w przeddzień 83. rocznicy zbrojnej napaści dokonanej przez ZSRR na Polskę, ulicami miasta Bolesławca przeszedł Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru - upamiętniający Polaków deportowanych na Syberię. Po dokonaniu sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r. podstawową formą represji politycznych stanowiły deportacje. W latach 1939–1941 miały miejsce cztery masowe deportacje ludności cywilnej na „Sybir” – do czasów obecnych - synonim męczeństwa i katorgi.
Na cmentarzu komunalnym pod pomnikiem „W hołdzie Polskim Męczennikom Syberii oraz Pomordowanym w Katyniu i Łagrach” prezes Związku Sybiraków Maria Niemczuk, przywołała kolejnemu pokoleniu bolesławian reminiscencje z wywózki na Syberię, gdzie Polacy cierpieli i umierali z głodu, zimna i katorżniczej pracy. Coroczne spotkanie przypomniana tragiczne dzieje Polaków, gdy broniąca się przed niemiecką agresją Polska została zaatakowana przez drugiego agresora – Związek Sowiecki oraz dramatyczne losy zesłańców. Głównym punktem uroczystości jest apel poległych. Uroczystość pod pomnikiem „W hołdzie Polskim Męczennikom Syberii oraz Pomordowanym w Katyniu i Łagrach” gromadzi młodzież wraz z nauczycielami w asyście żołnierzy 23 Śląskiego Pułku Artylerii oraz reprezentacje stowarzyszeń i instytucji. Uczestniczą w niej przedstawiciele samorządów lokalnych, poczty sztandarowe. Zwieńczeniem uroczystości jest złożenie kwiatów i wieńców.
„…I myśmy szli i szli, dziesiątkowani! \ Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg... \ I przez Ludową przeszliśmy, niepokonani, \ aż Wolną Polskę raczył wrócić Bóg!” – uroczystości zamknął hymn Związku Sybiraków, który jest zapisem tragicznych doświadczeń wielu pokoleń zesłańców.
Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Bolesławcu zorganizowała społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z Zarządem Koła Związku Sybiraków.

(info: UM B-c)