Ulica Szkolnej w Gromadce po odbiorze końcowym

Ulica Szkolnej w Gromadce po odbiorze końcowym

 Gmina Gromadka w dniu 10 czerwca 2022 r. zakończyła wykonywanie zadania pn. Przebudowa drogi wraz z chodnikiem w ulicy Szkolnej w Gromadce W ramach zadania wykonano jezdniię o szerokości 5,5 m. i długości 573 metrów bieżących . Elementami zadania była również budowa kanału technologicznego na infrastrukturę w ciagu drogi, wyniesione bezpieczne przejście dla pieszych wyposażone w dodatkowe oświetlenie oraz remont istniejącej kanalizacji deszczowej.
Wykonawcą zadania była firma Usługi Remontowo- Budowlane i Transport Józef Michalik za kwotę 1 320 189,65 zł.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
(info: Tomasz Matyjewicz, Jarosław Pluskota/UG)