Szkoleniowy Obóz Klas Mundurowych

Szkoleniowy Obóz Klas Mundurowych

Przez ostatni tydzień uczniowie klas mundurowych z Bolesławca, Zgorzelca i Lubania zdobywali wojskowe umiejętności podczas obozu szkoleniowego prowadzonego w 23 Pułku Artylerii.
Szkolenie obejmowało zagadnienia z taktyki, terenoznawstwa, powszechnej obrony przeciwlotniczej, szkolenia inżynieryjno – saperskiego, łączności, rozpoznania i szkolenia strzeleckiego. Każdego dnia, od pobudki do capstrzyku, młodzież pod okiem wojskowych instruktorów poznawała tajniki żołnierskiej służby na przykoszarowym placu ćwiczeń oraz innych obiektach szkoleniowych bolesławieckiego pułku.

Udział w obozie wychowawców klas realizujących program szkolenia Certyfikowanych Klas Mundurowych ze szkół z Bolesławca i Zgorzelca, a także klas Oddziału Przygotowania Wojskowego z Lubania, którzy zagadnienia praktyczne programu szkolenia realizowali w formie obozu szkoleniowego, stanowiło okazję do wymiany spostrzeżeń z realizacji dotychczasowego programu szkolenia oraz omówienia planów na przyszłość z koordynatorem z 23 pułku artylerii mjr Jakubem Wołyńskim.

Zwieńczeniem obozu był egzamin składający się z części teoretycznej oraz sprawdzianu umiejętności praktycznych. Podczas tego drugiego realizowanego w formie „ścieżki taktycznej” młodzież musiała wykazać się m.in. znajomością budowy, rozkładania i składania broni, przyjmowania postaw strzeleckich, znajomością elementów musztry indywidualnej i umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy. Na kolejnych punktach sprawdzających uczniowie kas mundurowych prezentowali umiejętności posługiwania się busolą, pokonywaniem terenu różnymi sposobami oraz znajomością sygnalizacji za pomocą chorągiewek.

(info: 23PA)