Wielka popularność powiatowych konkursów

Wielka popularność powiatowych konkursów

Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu z wielkim powodzeniem organizuje konkursy przedmiotowe, artystyczne, językowe, sportowe… Udział w nich biorą i przedszkolaki i maturzyści; uczniowie podstawówek, techników i szkół branżowych.
W roku szkolnym 2021/2022 zorganizowano 19 konkursów. Wzięło w nich udział 3009 osób. Wyłoniono 214 laureatów!


Przed wakacjami przyszedł czas, aby najlepsi z najlepszych stanęli na scenie, odebrali nagrody i gratulacje. Więcej zdjęć TUTAJ. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Starym (15.06.).
PCEiKK prowadzi Powiatowy System Wspierania Uzdolnień wspólnie z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty oraz z przedszkolami i szkołami Powiatu Bolesławieckiego. Dzięki temu aż sześć konkursów zostało objętych patronatem kuratorium. Laureaci konkursów mogą zyskać dodatkowe punkty na świadectwach ukończenia ósmej klasy, co zwiększa szanse dostania się do wymarzonej szkoły średniej.
Podczas uroczystości obecny był Mirosław Horzempa - Wicestarosta Bolesławiecki, Ryszard Kawka - Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego, Roman Jaworski - Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec, przedstawiciele sponsorów.
Laureatom serdecznie gratulujemy!

(info: MDK)