Zawsze gotowi do działania i do najwyższego poświęcenia

Zawsze gotowi do działania i do najwyższego poświęcenia

14 maja 2022 r. miały miejsce powiatowe obchody Dnia Strażaka oraz jubileusz 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.
W Bolesławieckim Sanktuarium Maryjnym odprawiona została Msza św. w intencji strażaków. Następnie, w sali kina Forum odbyła się akademia z okazji Dnia Strażaka oraz jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Państwowa Straż Pożarna została powołana Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Uroczyste obchody były okazją do złożenia podziękowań strażakom za ich codzienną służbę oraz gotowość do działania i najwyższego poświęcenia. W trakcie uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się pokaz pojazdów i wyposażenia strażackiego.
(info: UM B-c)