Finał Konkursu Literackiego ”Potęga słowa”

Finał Konkursu Literackiego ”Potęga słowa”

 Zakończono Konkurs literacki pod hasłem „Potęga słowa” dla uczniów klas VI-VIII. Konkurs odbył się pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i został zamieszczony w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022.
W eliminacjach rejonowych, które miały miejsce 11 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej 4 w Bolesławcu, wzięło udział 27 pisarzy szkół podstawowych z klas 7-8 z powiatu bolesławieckiego. W tym samym czasie do finału konkursu przystąpili również ich rówieśnicy z powiatu lwóweckiego.
Zadaniem konkursowym w tegorocznej edycji było zaprezentowanie wybranych bohaterów literackich. Uczniowie barwnie redagowali ich charakterystyki, a także prowadzili literackie rozważania na temat odwagi opisywanych postaci.
Serdecznie gratulujemy Uczniom, Nauczycielom oraz Rodzicom i Opiekunom uczniów.
(info: Powiat Bolesławiecki)