Dragoni podnoszą swoje kwalifikacje

Dragoni podnoszą swoje kwalifikacje

Szkolenie w 10BKPanc to nie tylko intensywne ćwiczenia ale również specjalistyczne kursy. Jednym z nich był kurs na stanowisko kierowcy BWP-1
W dniach 09.02-25.03.2022r w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej odbył się kurs na stanowisko kierowcy BWP-1. Jednym z wymagań dla kandydatów było posiadanie prawa jazdy kat. B. Szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Żołnierze na początku zostali zapoznani z budową i zasadami eksploatacji Bojowych Wozów Piechoty (BWP-1) a następnie przeszli do praktyki. Jazdy odbywały się w dzień i w nocy a także w warunkach ograniczonej widoczności. Na kierowców czekały wyzwania takie jak: jazda w trudnym terenie, przejazd przez lej, przejazd przez wzniesienia a nawet wjazd na lawetę. Prawie dwumiesięczny kurs zakończył się egzaminem, który przeprowadzili egzaminatorzy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.
(info: por. Agata Zawal, Sekcja Prasowa/10BKPanc)