Szkolenie Nieetatowych Grup Rozminowania

Szkolenie Nieetatowych Grup Rozminowania

 

W ubiegłym tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu odbyło się szkolenie z zakresu znajomości przepisów w zakresie ujawniania urządzeń wybuchowych, materiałów wybuchowych i mieszanin pirotechnicznych w tym pochodzenia wojskowego.

W ubiegłym tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu odbyło się szkolenie z zakresu znajomości przepisów w zakresie ujawniania urządzeń wybuchowych, materiałów wybuchowych i mieszanin pirotechnicznych w tym pochodzenia wojskowego.

Spotkanie zostało zorganizowane przez funkcjonariuszy Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego ze Zgorzelca wspólnie z Patrolem Rozminowania nr 23 z 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca.

W szkoleniu zorganizowanym pod nadzorem wojewódzkiego koordynatora z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podkom. Pawła Tomków wzięli udział funkcjonariusze policji z Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego z komend w Zgorzelcu, Jeleniej Góry, Bolesławca, Złotoryi, Lwówka Śląskiego i Lubania oraz żołnierze z Patrolu Rozminowania nr 23 z 23 Śląskiego Pułku Artylerii pod dowództwem st. chor. sztab. Radosława Mazura.

Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami w zakresie ujawniania urządzeń i materiałów wybuchowych oraz mieszanin pirotechnicznych w tym pochodzenia wojskowego, a także wymiana doświadczeń, prezentacja sprzętu oraz nawiązanie szerszej współpracy pomiędzy policjantami z Nieetatowych Grup Rozminowania Minersko-Pirotechnicznego, a żołnierzami z Patrolu Rozminowania nr 23 z 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca.

Pamiętaj! W razie znalezienia niewybuchu, niewypału lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia nie wolno ich dotykać, ruszać, przenosić. Należy w miarę możliwości oznakować miejsce i je zabezpieczyć oraz bezzwłocznie wezwać policję.

(info:podkom.Agnieszka Goguł, KPP Zgorzelec)