Absolutna swoboda tworzenia

Absolutna swoboda tworzenia

W piątek (11 marca), w Teatrze Starym odbył się wernisaż dzieł autorstwa uczestników pracowni ceramicznej MDK. Pracownię prowadzi Joanna Mysłek - Michnowska, absolwentka Wydziału Projektowania Ceramiki i Szkła Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.
Każdego roku, ponad setka dziewcząt, chłopców i dorosłych, w wieku od 7 do ... lat. Dziesiątki konkursów, oczywiście z nagrodami. Kto lubi, ten bierze się za tworzenie w glinie. Kto inny maluje, rysuje. Dowolność technik, tematyki i swoboda artystycznego wyrazu. Takie są zajęcia w prowadzonej przez panią Joannę pracowni ceramicznej, która mimo, że w nazwie ma "ceramikę", jak widać na załączonych fotografiach, do ceramiki absolutnie się nie ogranicza.
(info: MDK)