Srebrna Tarcza dla Technikum nr 5 w ZSHiU w Bolesławcu.

Srebrna Tarcza dla Technikum nr 5 w ZSHiU w Bolesławcu.

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu , szkoła kształcąca w
zawodach technik logistyk, technik weterynarii oraz  technik fotografii i multimediów zajęła 6 miejsce w
województwie dolnośląskim, natomiast 292 miejsce w kraju na 1165 zakwalifikowanych do rankingu z
2033 wszystkich techników . W  Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw  2022r. w kategorii Techników
placówka i wyróżniona  została Srebrną Tarczą dla najlepszych techników w Polsce .


W Bolesławcu to szczególne  wyróżnienie otrzymała tylko "Handlówka " ( Technikum nr 5)
Technikum nr 5 dołączyło do grona najlepszych Techników w kraju już w 2016 r i powtórzyło ten sukces
w  roku 2018 i  2021. W roku 2020 szkoła wyróżniona została Brązową Tarczą, pozostałe tarcze były
srebrne.
Kapituła rankingu brała pod uwagę sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki egzaminu
maturalnego i zawodowego ( zewnętrzne egzaminy )
Gratulujemy pedagogom, uczniom i ich rodzicom.

(info: Małgorzata Orzoł/ZSHiU)