Centrum Zdrowia Psychicznego - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Centrum Zdrowia Psychicznego - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu uczestniczy w programie pilotażowym centrów zdrowia psychicznego w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Nasze CZP zapewnia opiekę psychiatryczną dla populacji dorosłych mieszkańców powiatu bolesławieckiego oraz lwóweckiego.

Centrum oferuje świadczenia psychiatryczne w formie oddziału całodobowego, oddziału dziennego, zespołu leczenia środowiskowego, poradni zdrowia psychicznego wraz z punktem zgłoszeniowo - koordynacyjnym oraz pomocy doraźnej w izbie przyjęć. Świadczenia medyczne udzielane przez CZP są bezpłatne na podstawie kontraktu z NFZ.
Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny – PZK. W PZK dyżurują specjaliści w dni robocze w godz. 8-18. Szukając pomocy dla siebie lub bliskiej osoby do PZK można zgłosić się bez skierowania i wcześniejszej rejestracji. Specjalista w PZK dokona oceny potrzeb zdrowotnych oraz zaproponuje plan pomocy.
Miejsce udzielania świadczeń w Bolesławcu - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, al. Tysiąclecia 30:
- Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych z Punktem Zgłoszeniowo - Koordynacyjnym w dni robocze 8.00 – 18.00, tel. +48 571 306 363
- ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) tel. +48 571 306 367, Oddział Dzienny Psychiatryczny tel. +48 571 306 329
- ODDZIAŁY OGÓLNE PSYCHIATRYCZNE tel. +48 571 306 370, POMOC DORAŹNA tel. +48 571 306 316 w dni robocze w godzinach 18.00 – 8.00, w dni świąteczne i weekendy 24h/dobę.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży - Pomagamy dzieciom i młodzieży do 21 roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki szkolnej oraz ich rodzicom i opiekunom prawnym.
Zwróć się do nas, jeżeli: - niepokoi cię zachowanie dziecka i zastanawiasz się, czy jest ono zgodne z normą rozwojową, - zauważasz ryzykowne zachowania u dziecka, tj. samookaleczenia, ucieczki z domu i/lub szkoły, podejmowanie prób samobójczych, ograniczanie jedzenia, - chcesz wesprzeć dziecko w trudnościach, których doświadcza w szkole, w grupie rówieśniczej czy w domu, - dostrzegasz potrzebę wspólnej pracy nad relacjami w Waszej rodzinie lub dziecko wyraża taką potrzebę nie podając przyczyny.
Zespół psychologów i psychoterapeutów Ośrodka oferuje: • pełną diagnostykę psychologiczną, • psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną, • wsparcie psychologiczne i środowiskowe.
Wsparcie w procesie zdrowienia
Współpracujemy z zespołami podstawowej opieki zdrowotnej, kadrą psychologiczno-pedagogiczną w szkołach, w szczególności z nauczycielami, specjalistami psychologami i pedagogami w placówkach oświatowych, pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania, higienistką szkolną, osobami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jednostkach systemu oświaty lub pomocy społecznej, asystentami i pracownikami socjalnymi w podmiotach pomocy społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz kuratorską służbą sądową
Świadczenia udzielane przez Ośrodek są bezpłatne w ramach kontraktu NFZ.
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży:
- pierwsze spotkanie odbywa się do 7 dni od zgłoszenia,
- na pierwszą wizytę w Ośrodku można umówić się bez skierowania,
- proponujemy kompleksowe wsparcie procesu zdrowienia,
- spotkania mogą się odbywać w Ośrodku jak i w domu Pacjenta.
Kontakt - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, budynek Poradni Specjalistycznych I piętro, Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec.
Telefon do rejestracji w godzinach 8.00 – 15.00, tel. 571-306-436.
Godziny pracy: poniedziałek, środa 8:00 – 20.00; wtorek, piątek 8.00 – 15.35; czwartek 8.00 – 16.00.

(info: UM B-c)