Miasto Bolesławiec otrzymało dofinansowanie na stworzenia kwietnych łąk

Miasto Bolesławiec otrzymało dofinansowanie na stworzenia kwietnych łąk

14 grudnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Europejskiej Współpracy Terytorialnej, z siedzibą: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, zatwierdziło decyzję w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pod nazwą „Sieć współpracy "Kwitnące Łąki".
Dofinansowanie przyznane zostało w kwocie 163 055,93 EUR.
Projekt realizowany będzie na obszarze 2 miast partnerskich tj. Bolesławiec i Hradek nad Nysą w Czechach, a celem projektu będzie utworzenie kwietnych łąk na terenie obu miast oraz stworzenie pierwszej czesko-polskiej platformy współpracy "Łąki kwitnące". Sieć ta będzie współpracować z powstającą czesko-saksońską platformą współpracy "Kwitnące Łąki".
Ważnym elementem projektu będą także działania polegające na pokazaniu mieszkańcom obu miast przykładów dobrych praktyk jak zakładać i pielęgnować kwitnące łąki.
Podmiotem współpracującym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka”.
Powierzchnia kwitnących łąk, które powstaną na terenie Bolesławca to 2,3 ha, i będą to następujące lokalizacje:
- ul. Głowackiego – Planty Miejskie,
- Bulwar nad Bobrem,
- ul. Murarska,
- Al. Tysiąclecia,
- ul. Gałczyńskiego,
- ul. Jana Pawła II.
Realizacja projektu zakończy się najpóźniej do 31 października 2023 r.
(info: UM B-c)