Przed nami kolejna edycja MAUPy

Przed nami kolejna edycja MAUPy

Zapraszamy na kolejną edycję Maratonu Układania Puzzli. Zapraszamy do zgłaszania drużyn.

„MAUPa” - MARATON UKŁADANIA PUZZLI
regulamin 2022 rok

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie zaprasza miłośników układania puzzli do wzięcia udziału w „MAUPie” czyli XVII Maratonie Układania Puzzli.

1. Impreza będzie miała charakter rozgrywanych zespołowo zawodów. Polegać będzie na ułożeniu w tym samym czasie jak największej części kompozycji z puzzli o ilości 1500 części przez amatorskie czteroosobowe drużyny złożone z pełnoletnich zawodników.
2. Dopuszczona jest możliwość uczestnictwa w drużynie dwóch osób niepełnoletnich (powyżej 14-roku życia) pod warunkiem równoczesnego uczestnictwa w Maratonie min. jednego z rodziców/opiekunów prawnych. W tym roku nie przewidujemy możliwości uczestnictwa piątego (zmieniającego) zawodnika.
3. Na zwycięzców – prócz tytułów mistrzowskich – czekają atrakcyjne nagrody.
4. Zawody, które odbędą się 26 lutego 2022r. o godz.15.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kruszynie (ul. Kasztanowa 1B) będą miały formułę otwartą.
5. Wszystkie drużyny, które są zainteresowane wzięciem udziału w maratonie prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się, gdyż ilość miejsc jest ograniczona. Zawody puzzlowe organizowane będą w reżimie sanitarnym.
6. Swoje uczestnictwo można zgłosić wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie GOKiS-u w Kruszynie, przy ul. Kasztanowej 1B, we wszystkie dni pracujące w godz. 7.30-15.30.
7. O fakcie przyjęcia zgłoszenia do zawodów świadczy potwierdzenie pisemne lub e-mailem i nadanie numeru drużynie. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę drużyny, imiona i nazwiska uczestników maratonu, rok urodzenia, miejscowość, telefon kontaktowy do jednej osoby z drużyny. Ze względu na obowiązujące limity prosimy o dobrowolne informacje o posiadanym szczepieniu przeciw Covid 19.
8. Zgłoszenie udziału w Maratonie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, zgodą na publikację wizerunku oraz zapoznaniem się z złączoną Klauzulą RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie reprezentowany przez Dyrektora,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKiS Bolesławiec, w tym przypadku celów organizacyjnych oraz reklamowych Maratonu Układania Puzzli „MAUPa” na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

- art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- art. 22 ¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U.2018, poz.108, ze zm.),

- art. 6 oraz art. 13 pkt.2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.
Dz.U.2016, poz.902, ze zm.),

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa.
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezakwalifikowanie do dalszego etapu rekrutacji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

(info: GOKiS)