Wyremontowane ulice

Wyremontowane ulice

Dzisiaj miał miejsce oficjalny odbiór dróg powiatowych przy ul. Żeromskiego oraz ul. Łasickiej w Bolesławcu. Odbioru dokonali Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak oraz Prezydent Miasta Piotr Roman przy udziale przedstawicieli firmy wykonawczej BRUK-BUD s.c.
Przebudowany odcinek drogi w Bolesławcu zapewnia mieszkańcom dostęp do centrum miasta, ośrodków kultury, edukacji i rekreacji oraz dojazd do i z pracy. W/w ulice stanowią również dojazd do jednostki wojskowej w której stacjonują żołnierze US Army.
Wyremontowano łącznie 1240 m jezdni oraz 1327 m chodników wraz z włazami kanalizacyjnymi i wpustami ulicznymi.
Wartość zadania to 1 507 967,70 zł, współfinansowana przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1 206 374,16 zł, Powiat Bolesławiecki – 150 796,77 zł oraz Gminę Miejską Bolesławiec – 150 796,77 zł.
(info: Powiat Bolesławiecki)