Drużyna Rozpoznania ze srebrem

Drużyna Rozpoznania ze srebrem

W dniach 19-20 listopada br. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu przeprowadzono Zawody użyteczno-bojowe pododdziałów dowodzenia i rozpoznania Wojsk Rakietowych i Artylerii.
Do zawodów przystąpiły najlepsze sekcje (grupy), drużyny dowodzenia wyłonione we wcześniejszych eliminacjach na szczeblu jednostki wojskowej z 11.DKPanc, 12.DZ, 16.DZ, 18.DZ oraz z 6.BPD, 25.BKPow. 11 Dywizję Kawalerii Pancernej reprezentowała drużyna rozpoznawcza 23 pułku artylerii w składzie: mł. chor. Krzysztof Fekieta, st. kpr. Radosław Machnij, st. szer. Stanisław Grasza oraz szer. Dominik Solpa.

Pierwszego dnia pododdziały przystąpiły do piętnastu ogólnowojskowych konkurencji czyli do tzw. „pętli taktycznej” Wykonywali on m.in.: ognisko typu „Dacota Fire Hole”, przeprowadzali ewakuację rannego z pola walki, a także pokonywali stumetrowy odcinek terenu skażonego w maskach przeciwgazowych oraz wyznaczali współrzędne za pomocą Nomogramu Ciągu Poligonowego.

Drugi dzień zawodów to konkurencje artyleryjskie t.j.: określanie współrzędnych punktu w terenie bez użycia GPS oraz prowadzenie rozpoznania i określanie współrzędnych celów.

Po podsumowaniu wyników przeprowadzonych konkurencji sprawdzających wszechstronne wyszkolenie bojowe reprezentacje jednostek wojskowych i pododdziałów Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych zajęły następujące miejsca:

- miejsce pierwsze: 14 das z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich;

- miejsce drugie: 3 dar z 23 pułku artylerii;

- miejsce trzecie: 16 bdp z 6 Brygady Powietrznodesantowej.

Puchary i dyplomy najlepszym pododdziałom dowodzenia i rozpoznania wręczył Szef Oddziału Szkolenia - Zastępca Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Andrzej Kupis oraz Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia ppłk Roman Piotrowski.
(info: kpt. Agnieszka Śmiechowska, st. sierż. Mariusz Górski/23PA)