Topografowie z 23 Pułku Artylerii

Topografowie z 23 Pułku Artylerii

 

W dniu 16 listopada br. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu przeprowadzono Centralne Zawody użyteczno- bojowe drużyn topograficznych Wojsk Rakietowych i Artylerii. Zwyciężyła drużyna topograficzna z 23 pułku artylerii.
Do zawodów przystąpiło sześć drużyn topograficznych wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach na szczeblu jednostki wojskowej z 11.DKPanc, 12.DZ, 16.DZ, 18.DZ, 6.BPD, 25.BKPow.

11 Dywizję Kawalerii Pancernej reprezentowała drużyna topograficzna 23 pułku artylerii w składzie: plut. Mariusz Skrętowski, st. szer. Patryk Krzysiek , st. szer. Aleksandra Stec i szer. Samuel Zarodny.

Zakres zawodów obejmował pięć konkurencji. Konkurencja nr 1 to sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zadanie polegało na sprawdzeniu teoretycznych i praktycznych wiadomości obowiązujących dowódców drużyn topograficznych na zajmowanym stanowisku służbowym.

Konkurencja nr 2 to czytanie treści mapy. Zadanie polegało na prawidłowym odczytaniu 10 znaków umownych objaśniających, przedstawionych na mapie. Uczestnicy musieli prawidłowo odczytać objaśnienia znaków oraz zanotować na otrzymanej karcie odpowiedzi.

Konkurencja nr 3 to Określanie współrzędnych geograficznych. Zadanie polegało na wyznaczeniu współrzędnych geograficznych z jak największą dokładnością i jak najkrótszym czasie. Uczestnicy musieli prawidłowo odczytać współrzędne geograficzne oraz zanotować na otrzymanej karcie odpowiedzi. Wszystkim uczestnikom zostały wskazane na mapie te same 3 punkty terenowe.

Konkurencja nr 4 polegała na określeniu odległości na podstawie wcięcia z krótkiej podstawy. Z tym zadaniem musiała zmierzyć się cała drużyna.

Konkurencja nr 5 – także zespołowa - to ciąg poligonowy wiszący.

Zadaniem jest określenie współrzędnych prostokątnych płaskich wskazanego punktu przez sędziego oraz azymutu topograficznego określonego sposobem magnetycznym na dany punkt terenowy.

Nad sprawnym przebiegiem zawodów oraz sprawiedliwym i sprawnym liczeniem punktów czuwała komisja z toruńskiego Centrum w składzie: kpt. Piotr Krupa, st. chor. szt. Jacek Ruciński oraz chor. Wojciech Sowa.

Pierwsze miejsce w zawodach zajęła drużyna z 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca, na drugim miejscu uplasowała się drużyna z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, natomiast ostatnie miejsce na podium zajęła ekipa z 11 Mazurskiego Pułku Artylerii z Węgorzewa.

Puchary i dyplomy najlepszym drużynom topograficznym wręczył Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Zenon Wiśniewski.
(info: kpt. Agnieszka Śmiechowska/23PA)