Drzewa pamiętają, pamiętaj o drzewach - konkurs

Drzewa pamiętają, pamiętaj o drzewach - konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie dla fotografów i grafików w każdym wieku.

Głównym założeniem konkursu jest rozpowszechnianie wśród mieszkańców Bolesławca wiedzy na temat roli drzew w mieście oraz wywołanie poczucia odpowiedzialności za stan drzew i wzmocnienie potrzeby ich ochrony wśród bolesławian w każdym wieku.

Dodatkową wartością konkursu będzie podkreślenie historycznej roli drzew w naszym mieście. Tytuł konkursu nawiązuje do mijającej właśnie sto pięćdziesiątej rocznicy sadzenia w Bolesławcu i w dawnych Prusach dębów zwycięstwa (dębów pokoju) po zakończeniu wojny francusko-pruskiej. Niektóre z tych drzew rosną do dziś, są świadkami historii i szczególnie cennymi okazami przyrodniczymi. Moment sadzenia dębów pamięci zaznaczył się w lokalnej historii Bolesławca i wielu innych miejscowości.

Poprzez konkurs chcemy stworzyć uczestnikom możliwość bliższego poznania naszych zielonych świadków historii i rozwijania pasji artystycznych.
Zapraszamy!

REGULAMIN

ZGŁOSZENIE