Osiem lat Pracowni Teatralnej FormaT

Osiem lat Pracowni Teatralnej FormaT

Pracownia Teatralna FormaT MDK we wrześniu 2021 roku obchodzi osiem lat swoich działań. Przez ten czas w różnych grupach wiekowych pod kierunkiem instruktorki teatralnej i reżyserki – Anety Ćwieluch zrealizowano kilkadziesiąt spektakli grupowych i monodramów. Teatry prowadzone w ramach Pracowni FormaT prezentowały swoje spektakle na festiwalach w Łodzi, Horyńcu Zdroju, Opolu, Krakowie, Świdniku, Wrocławiu, Wadowicach, Gardzienicach, Wielopolu Skrzyńskim, Słupsku, Warszawie, Lublinie, Piotrkowie Trybunalskim, Suwałkach, Tychach – otrzymując wiele nagród i wyróżnień.

Pracownię Teatralną FormaT tworzy sześć grup: Teatr NajNaje (4 lata), Smyki (5-8 lat), Teatr w Biegu (13-15), Teatr Z Jednej Gliny (16-20 lat), Teatr RE/AKTOR (16-20 lat) i Teatr Formalina (25+). Program zajęć jest dostosowany do wieku uczestników i obejmuje dykcję, wymowę, zadania aktorskie, ruch, improwizację i tworzenie w grupie.

Pracownia Teatralna to nie tylko codzienna praca z uczestnikami, ale również wydarzenia cykliczne: nasze premiery w Teatrze Starym, cyklicznie organizowane przedstawienia 2XTeatr, WieloTeatr czy też znany w teatralnym środowisku Ogólnopolskie Młodzieżowe Zatargi z Teatrem. Z Pracowni wywodzą się również uczestnicy ogólnopolskich konkursów recytatorskich na szczeblach finałowych.

(info: MDK)