Awans zawodowy nauczycieli

Awans zawodowy nauczycieli

Dnia 2 września 2021 r. Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak wraz z Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Katarzyną Ziębą wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Katarzynie Halinie Bocheńskiej - Podrez pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Panu Wiesławowi Berdzikowi - nauczycielowi z Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu.
Komisja Egzaminacyjna powołana przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego przeprowadziła egzamin, w czasie którego każda z osób dokonała prezentacji własnego dorobku zawodowego oraz odpowiedziała na wymagane pytania. Pani Katarzyna Bocheńska-Podrez oraz Pan Wiesław Berdzik zdali egzamin, dzięki czemu uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!
(info: Powiat Bolesławiecki)

b_730_470_16777215_00_images_2021_09_241064126_4248988971822656_5511552771450047173_n.jpg