Powiat Bolesławiecki w czerwonej strefie ASF, obowiązują obostrzenia

Powiat Bolesławiecki w czerwonej strefie ASF, obowiązują obostrzenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1141 z dnia 12.07.2021, wszystkie gminy należące do powiatu bolesławieckiego zostały włączone do strefy czerwonej (obszar objęty ograniczeniami III)

w obrębie strefy czerwonej:

przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskania decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczanie świń,
po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,
nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym przemieszczeniem świnie muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,
w przypadku produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, świnie przeznaczone do uboju muszą być utrzymywane w gospodarstwie, co najmniej 30 dni przed ubojem, muszą być poddane przez urzędowego lekarza weterynarii badaniu poubojowemu, ponadto zostaną pobrane próbki do badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń pobiera się przy przeprowadzaniu badania przedubojowego świń lub badania poubojowego mięsa z tych świń.

(info: Powiat Bolesławiecki)