Nowy chodnik przy ulicy Różanej

Nowy chodnik przy ulicy Różanej

W Bolesławcu na ul. Różanej prowadzone są roboty przy budowie chodnika. Budowa chodnika obejmuje odcinek od ul. Gen. A .E. Fieldorfa „Nila” do skrzyżowania z ul. Narcyzów. Przybliżona długość chodnika wynosi 450 m. Warto przypomnieć, że Urząd Miasta Bolesławiec w lutym br. zawarł umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, opracowanie projektu organizacji ruchu oraz wykonanie jednostronnego chodnika. Wykonawcą jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu. Wartość zadania wynosi 127 000 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca.

(info: UM B-c)