„Nawała 20” - ogniowy sprawdzian Artylerzystów

„Nawała 20” - ogniowy sprawdzian Artylerzystów

W dniach 17-19 listopada br. artylerzyści 23. pa realizowali zadania ogniowe na pasie taktycznym OSPWL Żagań kierunek Świętoszów. Trening Kierowania Ogniem pk. NAWAŁA-20 prowadzony przez dowódcę pułku umożliwił sprawdzenie działania pododdziałów w warunkach dzienno–nocnych.
Strzelania amunicją bojową stanowią dla artylerzystów jeden z kluczowych elementów szkolenia. W ramach Treningu Kierowania Ogniem sprawdzane jest zgranie wszystkich elementów ugrupowania bojowego w procesie kierowania ogniem, od momentu wykrycia celu, wypracowania danych do strzelania, do momentu jego rażenia i oceny skutków.

Po otrzymaniu zadań od kierownika treningu płk. Marka Wasielewskiego, ćwiczący dowódcy 1 das i 3 dar przemieścili się do nakazanego rejonu, gdzie na tle przyjętej sytuacji taktycznej rozpoczęli realizację zadań taktycznych i ogniowych w dzień oraz w warunkach ograniczonej widoczności.

Równolegle z prowadzeniem działalności ogniowej, pododdziały wykonywały zadania związane z zabezpieczeniem bojowym, a także reagowały na szereg pozorowanych incydentów, których sposób rozwiązania i czas reakcji były oceniane przez kierownictwo treningu. Szkolenie zakończyło się przemieszczeniem sił i środków do garnizonu oraz obsługą sprzętu.
(info: mjr Remigiusz Kwieciński/23PA)