Chodnik w Żeliszowie przebudowany

Chodnik w Żeliszowie przebudowany

Zakończyła się budowa kolejnego odcinka chodnika przy drodze powiatowej 2280 D w miejscowości Żeliszów. Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Bolesławiecki. Koszt inwestycji na postawie zawartego porozumienia w kwocie 750 tys. zł pokryła Gmina Bolesławiec. Powiat Bolesławiecki sfinansował natomiast koszt wykonania dokumentacji projektowej i geodezyjnej. Dzięki owocnej współpracy dwóch samorządów mieszkańcy Żeliszowa mogą bezpiecznie korzystać z liczącego 1060 mb nowego odcinka chodnika.

 

Jezdnia drogi powiatowej została poszerzona jednostronnie do 5,5 m, a wzdłuż projektowanego chodnika zostały wykonane niezbędne zjazdy. W ramach inwestycji, dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, zamontowano nowe oznakowanie pionowe i poziome, a także barieroporęcze zabezpieczające ruch pieszy.

Przebudowany w 2020 r. odcinek chodnika w Żeliszowie to kontynuacja inwestycji, która rozpoczęła się w ubiegłym roku. W 2019 r. do użytku oddano 990 mb chodnika. Wykonano wówczas niezbędne przepusty pod drogą, odnowiono elementy odwodnienia jezdni, na zakrętach zamontowano bariery ochronne. Poszerzono również jezdnię do wymaganych 5,5 m, a na łukach drogi do 6,5 m. Prace budowlane kosztowały około 885 tys. zł., a sfinansowała je Gmina Bolesławiec.

Obecnie Powiat Bolesławiecki kontynuuje budowę chodnika w miejscowości Żeliszów na ostatnim już odcinku ok.670 mb. Do końca 2020 r. zakończy się inwestycja, realizowana dzięki współpracy Powiatu Bolesławieckiego i Gminy Bolesławiec, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
(info: Powiat Bolesławiecki)

b_730_470_16777215_00_images_2020_11_125475928_3444695952251966_2254492447691496218_o.jpg