Bolesławieckie środowisko artystyczne – Edyta Orlińska

Bolesławieckie środowisko artystyczne – Edyta Orlińska

Ceramika jest dla mnie magiczną i ekscytującą drogą, będącą zapisem emocji i utrwaleniem chwili, której cel bywa nieoczekiwany i zaskakujący.
Edyta Orlińska
nota w katalogu wystawy “Polak - Artysta - Ceramik"

Edyta Orlińska urodziła się w Myszkowie. Jest absolwentką Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, gdzie uzyskała dyplom z projektowania ceramiki unikatowej w pracowni prof. Grażyny Płocicy i projektowania ceramiki użytkowej w pracowni prof. Lidii Kupczyńskiej-Jankowiak. W ramach stypendiów edukacyjnych dwukrotnie wyjeżdżała do Niemiec. Kształciła się na Europa Akademie w Isny im Allgäu (2000 r.) oraz Hochschule für Kunst und Design w Halle (2003 r.). Swoje prace realizowała w: Fabryce Ceramiki Budowlanej w Suchedniowie, Zakładach Porcelany „Ćmielów”, Fabryce Porcelany „Porcelana Śląska” w Katowicach, Wałbrzyskich Zakładach Graficznych „Kalkomania” i Fabryce Naczyń Kamionkowych „Manufaktura” w Bolesławcu.

Od 2010 r. pracuje w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki, prowadząc zajęcia z ceramiki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jako artystka zajmuje się projektowaniem ceramiki użytkowej i unikatowej, rysunkiem, malarstwem oraz rzeźbą. W procesie twórczym fascynuje ją relacja z materiałem, a duży wpływ na formę jej prac ma natura, świat fauny i flory, podwodnych tworów, formacji skalnych i skamielin. Swoim znakiem rozpoznawczym uczyniła relief, który – poddany rozmaitym transformacjom – może być delikatny i subtelny albo szorstki i ciężki, a w zależności od użytego szkliwa sprawia wrażenie powierzchni zimnej i szklistej lub ciepłej i aksamitnej.

(info: Muzeum Ceramiki)