Muzeum Ceramiki z dofinansowaniem na remont Pałacu Pücklera

Muzeum Ceramiki z dofinansowaniem na remont Pałacu Pücklera

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozstrzygnęło nabór projektów do dofinansowania z Funduszy Norweskich. Z 224 wniosków z całej Polski zaledwie 20 przeszło pozytywną weryfikację - w tym aż 5 z Dolnego Śląska.
Wśród nich znajduje się projekt: Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki - włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych realizowany przez Muzeum Ceramiki i Gminę Miejską Bolesławiec. Kwota dofinansowania to 15 mln złotych.