Artylerzyści rozpoczęli szkolenie poligonowe

Artylerzyści rozpoczęli szkolenie poligonowe

15 września br. w Ośrodku Szkolenia Poligonowego w Świętoszowie odbyła się inauguracja szkolenia poligonowego pododdziałów 23 pułku artylerii.
Przez najbliższe dwa tygodnie pododdziały pułku doskonalić będą praktyczne umiejętności w zakresie planowania i organizowania działań, a pododdziały ogniowe kierowania ogniem artylerii i pododdziałami w walce. Sprawdzianem wyszkolenia bojowego będzie ćwiczenie taktyczno – specjalne pk. TORNADO-20, które przeprowadzi dowódca pułku z dywizjonem artylerii samobieżnej i batalionem logistycznym. W strukturach etatowych pododdziałów szkolić będą się żołnierze rezerwy odbywający długo i krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe, a także podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych odbywający praktyki dowódcze.

Zgrupowanie poligonowe rozpoczął inauguracyjny apel żołnierzy oraz instruktaż przeprowadzony przez funkcyjnych komendy poligonu. Po przypomnieniu celów szkolenia, pełniący obowiązki dowódcy zgrupowania ppłk Robert Lisiak omówił główne przedsięwzięcia szkoleniowe, zaapelował o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz efektywne wykorzystanie pobytu na obiektach poligonowych.

16 września w ramach części przygotowawczej ćwiczenia taktyczno - specjalnego przeprowadzono przegląd musztry z pojazdami z dywizjonem artylerii samobieżnej. Oficerowie zespołu kontrolnego kierownictwa ćwiczenia dokonali sprawdzenia sprzętu oraz elementów musztry indywidualnej, zespołowej plutonu i musztry z pojazdami.
(info: mjr Remigiusz KWIECIŃSKI/23PA)