Nabór do Szkoły branżowej II stopnia

Nabór do Szkoły branżowej II stopnia

Szkoła branżowa II stopnia

dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły branżowej I stopnia

 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu w roku szkolnym 2020/2021 planowane jest uruchomienie dwuletniej szkoły branżowej II stopnia dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły branżowej I stopnia w zawodach:
- technik żywienie i usług gastronomicznych
- technik elektryk
- technik budownictwa
- technik mechanik
- technik pojazdów samochodowych

 

Nauka będzie odbywać się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie w piątek od godz. 15:00 i w sobotę od godz. 8:00. Kształcenie jest bezpłatne.
Zainteresowane osoby powinny złożyć podanie o przyjęcie do szkoły w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu przy ul. Komuny Paryskiej 6 w terminie do 18 września 2020 r.

Szczegóły na stronie: www.sucharski.edu.pl oraz pod numerem telefonu 757324009.