Szkolenie Przeciwpożarowe w 23PA

Szkolenie Przeciwpożarowe w 23PA

7 września br. na terenie 23 pułku artylerii odbyło się cykliczne szkolenie przeciwpożarowe, w którym uczestniczył cały stan osobowy pułku oraz jednostek i instytucji garnizonu bolesławieckiego.
W szkoleniu zorganizowanym przez Nieetatowego inspektora ppoż. pułku doskonalono współdziałanie służb dyżurnych, Wojskowej Straży Pożarnej ze Świętoszowa oraz służb medycznych na wypadek wystąpienia pożaru. Scenariusz cyklicznego szkolenia zakładał tym razem kolizję drogową i ewakuację rannego z płonącego pojazdu mechanicznego.

Tego typu szkolenia są bardzo pomocne i pozwalają przede wszystkim sprawdzić działanie służb dyżurnych na wypadek powstania prawdziwego pożaru. Ponadto pozwalają uświadomić szkolącym skalę zagrożeń i czas rozprzestrzeniającego się pożaru.

(info: kpt. Agnieszka Kozik, mjr Remigiusz Kwieciński/23PA)