Będzie remont ul. Łukasiewicza

Będzie remont ul. Łukasiewicza

W trakcie opracowywania w Urzędzie Miasta Bolesławiec jest dokumentacja projektowa remontu jezdni i parkingów przy ul. Łukasiewicza. Remont obejmuje wymianę nawierzchni jezdni i chodników, regulacje studni i zaworów, wymianę wpustów kanalizacji deszczowej, oznakowanie poziome i pionowe.
(info: UM B-c)