Kosztowne piwko, okiem monitoringu

Kosztowne piwko, okiem monitoringu

Monitoring miejski bardzo często służy do ujawniania wykroczeń społecznie uciążliwych. Do czynów tych dochodzi często w centrum miasta, nie tylko w godzinach wieczornych, ale również w godzinach rannych i przedpołudniowych. Wielokrotnie operator monitoringu ujawnia osoby, które beztrosko spożywają alkohol w miejscu publicznym. W ostatnim czasie do takich sytuacji doszło m.in. trzykrotnie w dniu 28 lipca 2020 roku, kiedy to ujawnione osoby spożywały alkohol na ławkach przy Placu Świętego Krzyża, ul. Rynek oraz przy ul. Fabrycznej.

Podjęte interwencje wobec sprawców wykroczeń zostały zakończone postępowaniem mandatowym.

Przypominamy, iż zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi spożywanie alkoholu w miejscach publicznych grozi mandatem karnym w wysokości 100 złotych. Wskazać także należy, iż usiłowanie spożywania alkoholu, na mocy powyższej ustawy, również jest karalne.

Interwencje dotyczące spożywania alkoholu w miejscach publicznych pełnią jednocześnie rolę prewencyjną przed popełnianiem innych czynów zabronionych, jak chociażby niszczenie mienia, do którego znacznie częściej dochodzi właśnie po spożyciu alkoholu.
(info: Straż Miejska w Bc)

KRZY MILENIJNY.jpg