Dofinansowanie powiatowej infrastruktury drogowej

Dofinansowanie powiatowej infrastruktury drogowej

Miasto Bolesławiec udzieli się pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację zadania "Przebudowa skrzyżowania DW 297 z drogą powiatową - ul. Jeleniogórska w Bolesławcu polegająca na uciągleniu ścieżki rowerowej". Na realizację zadania w budżecie miasta zostały zabezpieczone środki w wysokości 75 tys. zł.
Pomoc finansową otrzyma również Powiat Bolesławiecki na remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu. Na realizację zadania w budżecie miasta zostały zabezpieczone środki w wysokości 240 tys. zł.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady realizacji i rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Powiatem Bolesławieckim.
(info: UM B-c)