Przebudowa drogi z Bolesławca do Starych Jaroszowic

Przebudowa drogi z Bolesławca do Starych Jaroszowic

Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszowice. Koszt tego przedsięwzięcia to 1.286.704,97 zł. Inwestycja zostanie sfinansowana w 80 % ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, pozostała kwota pochodzi z budżetu Powiatu Bolesławieckiego oraz budżetów Miasta Bolesławiec i Gminy Bolesławiec.

Droga relacji Bolesławiec – Stare Jaroszowice to kolejne z priorytetowych zadań realizowanych przez Powiat Bolesławiecki. Przebudowa jezdni drogi o długości ok. 3.780 m obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z ułożeniem siatki wzmacniającej. Nawierzchnia zostanie ułożona w dwóch warstwach, wiążącej AC 16W i ścieralnej AC 11S. Wykonane zostaną również prace ziemne związane z odtworzeniem rowów, odbudową przepustów i zjazdów.

Zadanie współfinansowane jest w 80 % ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych, w pozostałej części przez Powiat Bolesławiecki, Gminę Miejską Bolesławiec oraz Gminę Bolesławiec.

Zakończenie robót planowane do 15 września 2020 r.

Inwestycje drogowe to jedne z priorytetowych zadań realizowanych przez Powiat Bolesławiecki. Każdego roku, dzięki środkom finansowym pozyskanym
z Funduszu Dróg Samorządowych, przy partycypacji gminnych budżetów, możliwa jest sukcesywna przebudowa i modernizacja dróg powiatowych.
(info: Powiat Bolesławiecki)